Fiatal Római Koros Régészek 15. Konferenciája

2023. május 18-21, Komárom

Keresés

Előadó, cím keresése

Program

Regisztráció

Megnyitó beszédek

Juhász György, a Selye János Egyetem rektora

Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere

I. szekció: "Férfias játékok"

Elnök: Bíró Szilvia

Bartus Dávid - Szabó Melinda

A brigetiói legiotábor fürdője

Absztrakt

Boruzs Katalin

Adalékok a Visegrád, Sibrik-dombi tábor történetéhez

Absztrakt

Győri-Pórszász Anna - Merkl Máté - Szabadváry Tamás

Ács-Bumbumkút lelőhely új adatai - a feltárásról, numizmatika és archeobotanikai kutatások

Absztrakt

Simon Bence

Tábor a határon. Ad Mures (Ács-Bumbumkút) újabb kutatásának eredményei

Absztrakt

Kávészünet

Lenár Vilmos

Katonai ÖVezet. Mi is pontosan a cingulum militare?

Absztrakt

Nagy Zsolt Szabolcs

Mikházi római nyílhegyek

Absztrakt

Pánczél Szilamér Péter - Vass Lóránt

Keleti íjászegységek Daciában és Pannoniában a régészeti források tükrében

Absztrakt

Ebédszünet

II. szekció: "Se nem kanál, se nem kés..."

Elnök: Bartus Dávid

Szabó Máté

Késő római villagazdaságok kutatása a Dunántúlon

Absztrakt

Szabó Márton

Pannoniai későantik peristyl villák leletanyagának feldolgozása - doktori téma egy nemzetközi projekt részeként

Absztrakt

Péterváry - Szanyi Brigitta

Kisbirtokok Veszprém megyében

Absztrakt

Kovács Dániel

Az utolsók egyike. Egy IV. századi település Fertőszentmiklós határában

Absztrakt

Kávészünet

Hümpfner Dániel

A testvérhegyi villagazdaság kronológiája

Absztrakt

Agócs Nándor - Kiss Alexandra - Szabó Ernő

A mányi római villagazdaság és tulajdonosa?

Absztrakt

Kiss Alexandra

A Bodajk-proletár-földeki római villagazdaság legújabb kutatási eredményei

Absztrakt

Vágó Katalin

Zutor, az új régészeti kutatások tükrében

Absztrakt

Vacsora és italozás a PLATZ-ban

III. szekció: "Gyűjtögető életmód"

Elnök: Számadó Emese

Számadó Emese

Kállay Ödön, Brigetio gyűjtője

Absztrakt

Szabadváry Tamás

"Ez csak kuriózum..." - Basch Lóránt gyűjteménye a Magyar Nemzeti Múzeumban

Absztrakt

Szilágyi Orsolya

"Erdély egy gazdag, de ismeretlen múzeum." Régiséggyűjtők és a római Dacia emlékei a 19. században

Absztrakt

Novotnik Ádám

Néhány pannoniai mérföldkő utóéletéről

Absztrakt

Kávészünet

IV. szekció: "Túl minden határon"

Elnök: Ottományi Katalin

Kiss P. Attila - Varga Sándor

Fegyvertestvérek? Újabb adatok a 2–3. századi barbárok közötti érintkezésekhez egy dél-alföldi temetkezés kapcsán

Absztrakt

Kertész Boglárka

Újabb adatok a Római Birodalom és a Barbarikum kapcsolatrendszeréhez

Absztrakt

Király Kitty - Tihanyi Balázs - Madácsy Tamara - Sóskuti Kornél - Paja László - Bereczki Zsolt

Szarmata sebészi trepanációk a Kárpát-medencében

Absztrakt

Somlainé Bőr Gabriella

A szarmata női elitreprezentáció egy megjelenési formája

Absztrakt

Ebédszünet

V. szekció: "Budapest, Budapest, te csodás"

Elnök: Torbágyi Melinda

Gabler Dénes

Aquincum legkorábbi táborainak időrendjéről

Absztrakt

Lassányi Gábor

Félarcok nyomában Aquincumtól Jeruzsálemig

Absztrakt

Simon Bence

Aquincum északnyugati hátországa: a Pilisi-medence római korának kutatása 1.

Absztrakt

Kostyál Gergely

Újabb adatok az aquincumi katonaváros nyugati temetőjéből

Absztrakt

Kávészünet

Barta Andrea

Keresztek Aquincum határában? Kivégzések és halálbüntetések római kori átoktáblák kapcsán

Absztrakt

Fábián Boglárka - Tamási Alexandra

Aquincumi római szobrok festékrétegeinek mintavételen alapuló mikroszkópos és mikrokémiai vizsgálata

Absztrakt

Polgár-Nyerges Anita

Márvány és egyéb kő díszítőelemek a BTM Aquincumi Múzeum gyűjteményéből

Absztrakt

VI. szekció: "Halottnak a csók..."

Elnök: Gabler Dénes

Soós Eszter

Vinár-Cseralja: Egy germán közösség a kora császárkori Pannoniában

Absztrakt

Németh Roland

Kora császárkori temetkezések Alsópáhok határában

Absztrakt

Kávészünet

Olasz Rita

Orvossír Brigetióból?

Absztrakt

Ottományi Katalin

A biatorbágyi római vicus temetője

Absztrakt

Mráv Zsolt - Neményi Réka

Egy új császárkori kocsi- és lósír feltárása Belvárdgyulán (Baranya vármegye)

Absztrakt

Szabó Antal

Fából készült temetkezési elemek Lussonium késő császárkori temetőjéből

Absztrakt

Szabó Ádám

Római hadtudósok egy eddig ismeretlen középkori kódexben

Absztrakt

Köszöntő

Turi Bálint, Komárom alpolgármestere

Vezetés a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban

VII. szekció: "Dunántúli történetek"

Elnök: Boruzs Katalin
(Tetőtéri előadóterem)

Hüse Asztrik - Szántó Virág Veronika

A magyarországi régészeti lelőhelyek turisztikai helyzetéről - A csibe projekt

Absztrakt

Rupnik László - Vida István - Schilling László

Római villagazdaság a Vértes peremén

Absztrakt

Merczi Mónika

Kéttagú noricumi-pannoniai szárnyas fibulák Északkelet-Pannoniából

Absztrakt

Strasszer László

Ókeresztény leletek a római kori Dunántúl vidéki településein

Absztrakt

VIII. szekció: "Tálak, korsók, köcsögök"

Elnök: Pánczél Szilamér
(I. emeleti előadóterem)

Gátfalvi-Delbó Gabriella

Brigetio fazekasipara. Régi helyszín, új eredmények

Absztrakt

Turi Attila

Sávos kerámia a savariai Iseum szent körzetéből és annak közvetlen környezetéből

Absztrakt

Kölcze Bettina

Régi-új leletek a középpontban- Római kori mázas szűrőedény Aquincumból és analógiái az újabb kutatások tükrében

Absztrakt

Kovács Bernadett

A dáciai terra sigillaták kutatása és a mikházi import esete

Absztrakt

Kávészünet

IX. szekció: "Homoródszentpáltól Athénig"

Elnök: Szabó Máté
(Tetőtéri előadóterem)

Sidó Katalin - Pánczél Szilamér

Hol járt Iasius? Egy homoródszentpáli római kori járószint és annak különleges kerámia leletei

Absztrakt

Hajdu Barbara

Koralltól az aranyig. Újabb kutatások az aquincumi katonaváros északi temetőjében

Absztrakt

Hódi Attila - Sosztarits Ottó

Releváció vagy spanyolviasz? - Egy újra ásott régészeti lelőhely, a savariai Isis-szentély

Absztrakt

Joháczi Szilvia - Párkányi Bence

"Melyen olyan sok csúf nyomorúság várakozott rám." Tömegtermelt feketealakos vázákat gyártó műhelyek lokalizálása a késő-archaikus Athénban

Absztrakt

X. szekció: "Siker, pénz, csillogás"

Elnök: Vass Lóránt
(I. emeleti előadóterem)

Barna Ferenc

Numidiai és mauretaniai érmék a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárában

Absztrakt

Vida István

Valóban élt-e Sponsianus?

Absztrakt

Juhász Lajos

Fürödni a kincsekben. Constantinus-kori éremkincsek a brigetiói legiótábor fürdőjéből

Absztrakt

Pál Gabriella

Kérdések és lehetséges megoldások Tatabánya római koráról

Absztrakt

Ebédszünet

XI. szekció: "Szórvány"

Elnök: Szabó Ádám
(I. emeleti előadóterem)

Hoppál Krisztina

Mit adtak nekünk a rómaiak? Délkelet-ázsiai kiadás

Absztrakt

Szabó Melinda

Csajok a csúcson és a köveken

Absztrakt

Bózsa Anikó - Sáró Csilla - Rupnik László

Három "jól ismert" római lelőhely kutatásának újabb eredményei Pest megyében

Absztrakt

Bartus Dávid - Hümpfner Dániel - Mráv Zsolt

Római kori figurális bronzok Magyarországról - egy projekt előre(nem)haladása

Absztrakt

Kávészünet

XII. szekció: "Legyen nekik könnyű..."

Elnök: Szabó Melinda
(I. emeleti előadóterem)

Gátfalvi-Delbó Gabriella - Győri-Pórszász Anna - Szabó Ernő

Szákszend határában előkerült sírkövek - leletmentés és feldolgozás a modern technológia segítségével

Absztrakt

Szabó Ernő

„Manus supina” egy brigetiói szarkofágfedélen

Absztrakt

Hüse Asztrik

Fúvóka vagy Tekercs? Aurelius Bitus cornujátékos sírköve

Absztrakt

Neményi Réka - Talabér Ildikó

A Pécs-Mauzóleum körüli késő római sírok

Absztrakt

Vezetés a Csillagerődben

Poszterszekció. Fogadás. Diszkó. (Brigetio Öröksége Látogatóközpont)

Balázs Bence - Odenwald Luna - Szabó Vivien - Szigeti Réka

Három Hajó, Három világ a Római Birodalomban

Absztrakt

Barna Ferenc

Arcos edényhez köthető töredékek a Komárom / Szőny – MOL – Kiskertek (Brigetio) lelőhely leletanyagában

Absztrakt

Barna Ferenc

Mázas kerámiák a Komárom / Szőny – MOL – Kiskertek (Brigetio) lelőhely leletanyagában

Absztrakt

Dévai Kata

Üveg asztali edények Intercisából

Absztrakt

Fodor Péter Ádám

Absztrakt

Gátfalvi-Delbó Gabriella

Pannoniai bevonatos kerámia Brigetióban

Absztrakt

Horváth Bianka

Vékonyfalú kerámiák a savariai Iseumból

Absztrakt

Horváth Emma Szulamit

Régészeti hátérmunka - restaurálás

Absztrakt

Mocsári Mária

Római kori festett kerámiák Pannonia Inferior temetkezéseiből

Absztrakt

Szabadváry Tamás - Sörös F. Zsófia

Újabb adatok Keszthely – Fenékpuszta késő római történetéhez

Absztrakt

Szántó Virág Veronika

A pyxisek kutatásának lehetőségei

Absztrakt

Sztankovánszki Tibor

Egy késő római „barbár” ház(tartás és) dörzstálja Makóról

Absztrakt

Vass Fanni

Töredékek tükrében. Salla római kori üvegedénytöredékeinek értékelése

Absztrakt

XIII. szekció: "Kultikus ecsetvonások"

Elnök: Nagy Levente
(I. emeleti előadóterem)

Vágási Tünde

Egy kultuszközpont és helyi hívőközösségének dominanciája Pannoniában

Absztrakt

Pásztókai-Szeőke Judit

Sárga, barna, bíbor - a sisciai és savariai műhelyek leletanyaga alapján leszűrhető tanulságok a pannoniai gardrób színeivel és a helyi textilszínezéssel kapcsolatban

Absztrakt

Bíró Szilvia - Horváth Bianka

Rituális hulladékgazdálkodás a savariai Iseumban

Absztrakt

Harsányi Eszter - Kurovszky Zsófia

ITT és MOST. A falfestmények bemutatása

Absztrakt

Kávészünet

XIV. szekció: "Átlátunk rajtatok"

Elnök: Pásztókai-Szeőke Judit
(I. emeleti előadóterem)

Kelemen Zsófia

Kora római üvegformák Aquincumban

Absztrakt

Szabó Orsolya

A sírba helyezett üveganyag változása a 4-5. században a csongrádi temetők tükrében

Absztrakt

Dévai Kata - Fórizs István

Vas diatretumok anyagvizsgálati lehetőségei a gorsiumi példány kapcsán

Absztrakt

Dobosi Linda

A téglabélyegezés kezdetei

Absztrakt

Zárszó

Helyszínek

Mit, hol, merre?

Selye János Egyetem
Konferenciaközpont

Hradná 2, Komárno, SzlovákiaMi lesz itt?
Csütörtök, péntek - előadások

Brigetio öröksége
Látogatóközpont

Igmándi út 38, KomáromMi lesz itt?
Szombat, vasárnap - előadások, poszter, fogadás, diszkó

PLATZ

Stefánika 15, Komárno, SzlovákiaMi lesz itt?
Csütörtök - pizza+sör

Csillagerőd

KomáromMi lesz itt?
Szombat - tárlatvezetés

PIZZA

Az alábbi pizzák közül választhatsz:

GY.I.K

Amit mindig tudni akartál, de sosem merted megkérdezni

 • Csütörtökön és pénteken a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában, pénteken és szombaton a Brigetio Öröksége Látogatóközpont recepcióján.

 • Dél-Komáromban a parkolás ingyenes, Észak-Komáromban a parkolás a belvárosban fizetős, de ingyenes nagyméretű parkoló található közvetlenül a konferencia helyszíne mellett:

 • Tizenöt percig. Aztán öt perc vita.

 • Elsősorban Észak-Komáromot ajánljuk, ott sokkal jobb lehetőségek vannak, és a déli oldal is könnyen elérhető akár gyalog is.

 • Egészen biztos, hogy szörnyű lesz a kávé, pont mint az összes többi konferencián, de legalább lesz.

 • Elmegyünk a PLATZ-ba, ami Észak-Komárom legújabb és legmenőbb helye, ahol az előadók és szekcióelnökök a vendégeink egy pizzára és egy sörre, aztán móka.

 • Szabad program.

 • Megnézzük a Csillagerőd antik szobormásolatait, a konferencia helyszínéről 18:15-kor közös busszal, vagy autóval (pár perc kocsival) megyünk, aztán ugyanígy vissza 20 órakor az új múzeumba, ahol lesz svédasztalos kaja, torta, rengeteg ital és zenés-táncos mulatság hajnalig.

 • Ha megírod és időben leadod a cikked, akkor igen.

 • Maradj vasárnap délig és kiderül.

 • Görgess kicsit lejjebb és írj!

Kérdésed van?

Töltsd ki az alábbi űrlapot vagy írj emailt! (firokonf15@gmail.com)

A levelet megkaptunk, hamarosan válaszolunk!